HomeAktualności

Pierwsza tura testów nowego Produktu

Rozpoczynamy pierwszą ture testów produktu finalnego Team Building Platform.

Testy potrwają do końca roku, odbedą się w 5 MŚP oraz w siedzibie parnera projektu BSB.

http://www.bsb.pl/

 

Grywalizacja Heart Foundation – case study

Organizacja The Heart Foundation wdrożyła grywalizację, ponieważ pragnęła znaleźć najlepszy sposób na zwiększenie zaangażowania w korporacyjny program zdrowia, który finalnie okazał się dużym sukcesem. Przy użyciu modelu grywalizacyjnego, Heart Foundation przeprowadziła sześciotygodniowy program prozdrowotny dla swoich klientów, dzięki któremu można było śledzić i monitorować ich stan zdrowia przy użyciu Internetu.

Więcej

Słaby projekt jedną z głównych przyczyn niepowodzenia grywalizacyjnych przedsięwzięć w biznesie

Według Gartnera, zły lub niewłaściwy projekt wpływa niekorzystnie na jakość i skuteczność przedsięwzięcia grywalizacyjnego i stanowi dla niego duże zagrożenie, będąc jedną z najważniejszych przyczyn niepowodzenia inicjatyw grywalizacyjnych w biznesie. To dlatego do 2014 roku około 80% obecnych grywalizacyjnych wdrożeń nie spełni wyznaczonych celów biznesowych.

Więcej

Strategia wdrażania projektu innowacyjnego zatwierdzona!

Strategia wdrażania projektu innowacyjnego, która wieńczyła I Etap Projektu, została zaakceptowana przez PARP i tym samym jesteśmy gotowi do dalszej pracy! Razem ze strategią złożyliśmy wstępną wersję produktu finalnego, czyli Team Building Platform. Narzędzie zostało sprawdzone przez ekspertów pod kątem zawartości i mechanizmów, które wykorzystuje. 

Najbliższe działania w projekcie to rozpoczęcie testów narzędzia. Prosimy o kontakt jeżeli Państwa firma zdecydowałaby się na przeprowadzenie testów we własnej siedzibie. 

Podsumowanie I fazy realizacji projektu Teama Building Platform – zwiększenie potencjału innowacyjnego firmy poprzez wykorzystanie Grywalizacji - HR

Przeglądem okresowym dokonanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zakończono pierwszy etap realizacji projektu innowacyjnego pn. Team Building Platform.


Celem I fazy projektu było przeprowadzenie pogłębionej diagnozy i analizy innowacyjności polskich przedsiębiorstw oraz badanie pod kątem zapotrzebowania na produkt finalny czyli kompleksowe narzędzie z zakresu zarządzania zmianą i wiedzą w organizacji z wykorzystaniem grywalizacji.  

Dotychczas, oprócz przeprowadzenia badań i sporządzenia raportu ze stanu innowacyjności rodzimych firm, głównie z branży IT, w ramach projektu wybrany został zespół ekspertów, który odpowiedzialny jest za przygotowanie elementów składowych produktu finalnego, w tym opracowanie regulaminów (wynagradzania, systemów motywacyjnych, procedur etc.) oraz przygotowanie scenariuszy filmów instruktażowych, stanowiących element składowy platformy wymiany wiedzy.

Równolegle z tworzeniem scenariuszy rozpoczęła się produkcja filmów instruktażowych przez specjalnie do tego celu wybraną w drodze konkursu firmę. Uruchomiona została także strona internetowa projektu (www.team.kozminski.edu.pl).


Kolejnym kamieniem milowym projektu będzie przedłożenie wstępnej wersji produktu finalnego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Krajowej Sieci Tematycznej.

Strona 6 z 8

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Bez-nazwy-1
Początek strony