HomeZadania

REALIZOWANE ZADANIA

Celem końcowym jest stworzenie narzędzia, które będzie aplikowane do danego typu (!) organizacji, tj. organizacji o podobnym profilu pracownika i problemach.

Proces:

  • 1Badania postaw pracowników wszystkich szczebli – kultura, zmiana i motywacja.
  • 2Zaprojektowanie systemu
  • 3Budowa aplikacji IT
  • Testy systemu i aplikacji
  • Wdrożenie

Wdrożenie oparte o klasyczny model zmiany Levina:

  • 1Odmrożenie – badania i komunikacja zmiany organizacyjnej
  • 2Zmiana – szkolenia oraz wprowadzanie nowych zasad i systemu
  • 3Zamrożenie – przestawienie organizacji na nowy system i konsekwentne trzymanie się nowych zasad „gry” oraz ewaluacja efektów.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


Bez-nazwy-1

Dodatki

Początek strony